NGVfriesland.nl | Landelijke NGVNGV - Afdeling Friesland

Nieuws
VAN DE AFDELINGSWEBMASTER

Onlangs is op internet verandering gekomen in de presentatie van ons programma. Met hulp van de landelijke webmaster van de NGV ben ik bezig
de website van de Afdeling Friesland te integreren in de landelijke website.
Ons afdelingsprogramma vindt u nu nog samen met die van de afdelingen Groningen en Drenthe, en we gaan bekijken of we dit zo houden, of dat we
net als voorheen onze “eigen” lezingen apart vermelden.
U kunt
de NGV Afdeling Friesland rechtstreeks bereiken via het webadres http://friesland.ngv.nl  Zodra u dat gedaan hebt, ziet u links diverse vakken
met onderwerpen, zoals de agenda en verslagen.
Tineke Hartman


  

De NGV Afdeling Friesland is één van de meer dan dertig afdelingen van de NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING. Informatie: www.ngv.nl

De afdeling is op 26 april 1971 te Leeuwarden opgericht en organiseert al veertig jaar activiteiten op het gebied van genealogie en regionale geschiedenis. Iedereen die in deze provincie woont óf "iets heeft" met de geschiedenis van de provincie en haar bewoners, kan kiezen voor het lidmaatschap van onze afdeling.
Dat kan door lid te worden van de NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING 
en daarbij aan te geven dat men lid wil zijn van de NGV Afdeling Friesland.
Is men al lid van de NGV in een andere afdeling, dan kan men voor een gering bedrag "bijkomend lid" worden van de NGV Afdeling Friesland.

Laatste mutatie: 17 november 2011